Půjčovna Bystřice nad Pernštejnem - Centrum Eden

Centrum EDEN v Bystřici nad Pernštejnem se návštěvníkům poprvé otevřelo v březnu roku 2015. Jedinečná tematická linka od minulosti k budoucnosti nabízí mnoho vyžití nejen pro rodiny s dětmi, či školní výlety. Navíc zde několikrát do roka pořádáme víkendové tematické akce, jako například Slavnosti moravského uzeného nebo brambor.

Dříve na místě Centra EDEN stával školní statek, dnes zde seznamujeme návštěvníky s jejich kořeny, a také s budoucností v otázce ekologie a šetrného přístupu k přírodě. Vyzkoušet si u nás můžete lidová řemesla nebo výrobu různých produktů. Naším cílem je vtáhnout návštěvníky do děje interaktivní a zábavnou formou. Neplatí u nás žádné zákazy – vše si můžete ohmatat, očichat, vyzkoušet nebo vyfotit.

Realizace tohoto rozsáhlého projektu trvala více než osm let. Výstavba Centra EDEN je financována z prostředků Evropské unie a Města Bystřice nad Pernštejnem. Partnery jsou: Kraj Vysočina, ECEAT, SOŠ a VOŠ BnP, Město Bystřice nad Pernštejnem, ROP Jihovýchod a EU.

Prohlídka

Ceník

Rezervace

Časté dotazy - FAQ

Jaký potřebuji řidičák k řízení elektromobilu, elektroskútru nebo elektrokoloběžky a od kolika let je můžu řídit?
 • Na řízení elektromobilu je nutné mít platný řidičský průkaz.
 • Naše elektroskútry je možné řídit s řidičským průkazem pro skupinu AM 15 + (od 15 let).
 • Jízda na elektrokoloběžce je povolena všem, jako na kole.
Co ovlivňuje dojezd elektroskútru a elektrokoloběžky?
 • Dojezdová vzdálenost závisí na hmotnosti jezdce, profilu terénu, povětrnostních vlivech (teplota, vítr) a stylu jízdy. Časté brždění a rozjíždění, jízda do strmého kopce, podhuštěné pneumatiky, snižují rychleji kapacitu baterie. Plynulou jízdou lze dosáhnout nejlepších výsledků. Řidič by se neměl rozjíždět na vypůjčeném zařízení pouze s využitím akcelerátoru, ale vždy s odrazením. Zvýší se tím dojezdová vzdálenost.
Musím mít já nebo děti helmu (přilbu)?
 • Dítě do 18 let musí mít podle zákona přilbu. Nad 18 let je používání přílby dobrovolné. My však doporučujeme přílbu nosit při jízdě vždy řádně upevněnou na hlavě.
 • U jízdy na elektroskútru musí mít, podle zákona, přílbu každý.
Existuje při zvýšené vlhkosti nebo při poškození nebezpečí úrazu elektřinou?
 • Ne. Veškerá elektronika je ve vozidle zabudována bezpečně. Akumulátory jsou umístěny v dolní části rámu a jsou tedy optimálně chráněny před poškozením. Navíc obsahují silikonové akumulátory gel bez příměsi škodlivých látek, takže nemůže dojít k úniku nebezpečných kyselin nebo výparů.
Je nabíjecí stojánek bezpečný a jak se ovládá?
 • Stojánek je koncipován tak, že je po dobu nečinnosti bez napětí a tedy naprosto bezpečný. Pro nabíjení je nutné zasunout zástrčku s nabíječkou k nabíjecímu zařízení. Až pak je možné zmáčknutím spínače na stojánku zásuvku aktivovat. Po nabití zařízení se zásuvka automaticky vypne. Tím je zajištěna maximální bezpečnost i neproškolené obsluhy.
Jak se obléct na elektrokoloběžku a elektroskútr?
 • Ve vlastním zájmu nepodceňujte jako řidič i jako spolujezdec při jízdě na elektroskútru a elektrokoloběžce teplé oblečení včetně rukavic (alespoň přibalit s sebou jako rezervu). Toto doporučení je pro vaši plnou spokojenost a maximální zážitek z jízdy.

Nájemní řád

 1. Elektromobil, elektroskútr a příslušenství (dále jen pronajaté zařízení) si v půjčovně Penzion V Kapli (dále jen pronajímatel) může pronajmout pouze osoba zletilá (tj. starší 18 let) a zároveň osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům (dále jen nájemce). V opačných případech je nezbytné zastoupení zákonným zástupcem. Ten také zodpovídá za plnění Nájemní smlouvy o nájmu movité věci (dále jen smlouva), jakož i těchto pravidel ze strany zastoupené osoby. Osobám mladším 15 let je možno zapůjčení elektrokoloběžky nebo kola. Za tyto osoby ručí zákonní zástupci.
 2. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s osobou, u které je důvodná obava, že při užíváním vypůjčeného zařízení muže způsobit škodu sobě či třetím osobám. Jde zejména o osoby pod vlivem omamných nebo návykových látek.
 3. Pouze osoba uvedená na přední straně jako nájemce má právo používat pronajatého zařízení, jehož převzetí potvrdila svým podpisem.
 4. Pronájem pronajatého zařízení je možný pouze po předložení alespoň dvou z dokladů totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz)
 5. Vypůjčené zařízení je možno užívat pouze pro nekomerční účely. V případě jiného záměru je nutné tento konzultovat s pronajímatelem.
 6. Není dovoleno přetěžovat maximální nosnost vypůjčeného zařízení, jízda ve dvou na elektrokoloběžce a elektrokole je přísně zakázána.
 7. Je zakázáno zasahovat do zapojení elektromotoru, řídicí jednotky, baterie, či instalace ovládaní brzd. V případě zjištění jakékoliv zde popsané manipulace s vypůjčeným zařízením je nájemce povinen tuto skutečnost nahlásit pronajímateli, jakož i uhradit vzniklou škodu dle smlouvy.
 8. Je zakázáno používat jiný typ nabíječky pro nabití vypůjčeného zařízení, než jaká byla poskytnuta v půjčovně Penzion V Kapli. Pronajímatel neodpovídá za škody způsobené použitím jiných či nehomologovaných výrobků.
 9. Nájemce se nesmí rozjíždět na vypůjčeném zařízení pouze s využitím akcelerátoru, ale vždy s odrazením. Zvýší se tím dojezdová vzdálenost.
 10. Nájemce je povinen zabezpečit vypůjčené zařízení před krádeží odpovídajícím způsobem, a to tak, že rám vypůjčeného zařízení musí být připevněn cyklo zámkem:
  1. k pevně ukotvenému předmětu, nebo
  2. ke stojanu na kola, který nemusí být pevně ukotven v zemi, nebo
  3. k pevné části automobilu, nebo
  4. k uzamykatelnému nosiči kol na automobilu. Zámek nosiče kol musí být zároveň řádně uzavřen a uzamčen, nosič kol musí být připevněn k pevné části automobilu prostřednictvím řádně uzavřeného a uzamčeného zámku, nebo
  5. k přednímu nebo zadnímu kolu elektrokola, elektrokolo však musí být pod dohledem nájemce.
 11. Dojezdová vzdálenost závisí na hmotnosti jezdce, profilu terénu, povětrnostních vlivech (teplota, vítr) a stylu jízdy. Časté brždění a rozjíždění, jízda do strmého kopce, podhuštěné pneumatiky, snižují rychleji kapacitu baterie. Plynulou jízdou lze dosáhnout nejlepších výsledků.
 12. Nájemce si zapůjčuje vypůjčené zařízení na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Musí dbát veškeré opatrnosti. K dispozici má v ceně půjčovného ochranou přilbu, kterou je povinen mít řádně upnutou během jízdy.